ICC cursus 2023-2024

Voor de scholen in de gemeente Zuidplas is het nog steeds mogelijk om vanuit de CMK regeling een ICC cursus vergoed te krijgen voor een docent. De ICC-cursus is als opleiding erkend door het lerarenregister. Je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit. Het succesvol afronden van deze cursus levert 50 registratie-uren (RU) op. Neem hiervoor contact op met cultuurcoördinator/cultuurcoach Heleen Vlietstra.

Voor meer informatie over de cursus: https://www.driestar-onderwijsadvies.nl/cursussen/interne-cultuurcoordinator