Cultuureducatie Zuidplas

Hoe leer je iemand op verschillende manieren kijken, luisteren en durven experimenteren?

In een snel veranderende maatschappij zijn dit belangrijke competenties bij het zoeken naar oplossingen voor allerhande vraagstukken. Jong geleerd is oud gedaan. Om creativiteit, fantasie en inlevingsvermogen te gebruiken in het dagelijks leven moet je durven spelen. Kinderen spelen normaliter van nature. Dit creatieve vermogen op allerlei manieren stimuleren, motiveren en inspireren door middel van cultuureducatie is een investering in de toekomst.

Wat bieden wij? Kwalitatief hoogwaardige, samenhangende cultuurprogramma’s -ontwikkeld voor de basisscholen in de Zuidplas- waarbij wordt samengewerkt met lokale partners, zoals de Muziekschool. Een belangrijk aspect van veel van deze projecten is het interdisciplinaire karakter. Bijvoorbeeld: cultureel erfgoed wordt gekoppeld aan beeldende kunst of muziek, en theater aan literatuur, om zo een maximale reflectie te bereiken. Het is van belang om te weten dat bij het aanbod maatwerk kan worden geboden. Zo wordt er rekening gehouden met het type onderwijs en de identiteit van de scholen. Ook kan er worden aangesloten op al lopende projecten op school. Dit cultuuronderwijs is opgezet door Agnes den Hartogh en voortgezet door Heleen Vlietstra.
Cultuureducatie met Kwaliteit Om scholen te ondersteunen bij het structureel inbedden van cultuureducatie in het onderwijs doet de gemeente Zuidplas mee aan het landelijk project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.  Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en van culturele instellingen zijn belangrijk in dit programma. In dit kader zijn op deze website per workshop de kerndoelen wat betreft kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs en de daaruit voortkomende inhoud, activiteiten en competenties in kaart gebracht.

Kijk voor recente ontwikkelingen op de Cultuureducatie Nieuwspagina