Cultuur educatie Nieuws

 

April 2018

Op 18 april vindt er  weer een Inspiratiemiddag plaats.                                                                                   Mark Mieras, de landelijk bekende wetenschapsjournalist zal een inspirerende lezing geven.     Tevens zijn er voor de basisschooldocenten weer gratis interessante workshops te volgen.

Datum: Woensdag 18 april 2018

Tijd: 14.00 – 17.15 uur

Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34, Gouda

Thema van deze middag is:

Hoe kan je in jouw klas met de diverse disciplines binnen cultuuronderwijs vakoverstijgend aan de slag?

Zie ook de YouTube link hieronder.

December 2017

November 2017

Alle scholen binnen de gemeente Zuidplas zijn nu aangesloten bij het Cultuureducatie programma. Ook de Sint Jozef school! 

November 2017

Hieronder vindt u de flyer over de vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 

oktober 2017

Een toelichting op bovenstaande flyer:

Vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

In de gemeente Zuidplas wordt al veel aan cultuureducatie gedaan. Sinds schooljaar 2017-2018 is iedere school in de gemeente Zuidplas betrokken bij het reguliere cultuureducatieprogramma en worden een aantal richtlijnen al verwezenlijkt.

Scholen worden steeds zelfstandiger, bijvoorbeeld in het formuleren van hun vraag. Steeds vaker wordt gevraagd om maatwerk. Wat dan ontstaat is een dialoog waarbij naar aansluiting wordt gezocht tussen het culturele veld en de thema’s die het onderwijs aandraagt. Bijvoorbeeld dramaworkshops bij een Kanjerdag of beeldende workshops rondom de viering van het 350-jarig bestaan van een historisch gebouw in de dorpskern.

Daarnaast zijn er op een aantal scholen gediplomeerde Intern Cultuur Coördinatoren actief. Ook aan de nieuwe ICC-cursus, die zal starten in november, doen weer een aantal docenten mee.

We gaan dus verder op deze weg!image

Met Alphen ad Rijn als penvoerder trekt de regio Midden-Holland de komende periode samen op om de cultuureducatie te verdiepen, te verankeren en te verbreden. Hier is een plan van aanpak uitgekomen waarbij we zoveel mogelijk van elkaars kennis en expertise willen leren.

Drie speerpunten:

– Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs.

– Inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie.

– Versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving, met het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Hoe wordt je een CMK school:

 • Extra inzet van de ICC-er (dus naast de normale uren) die o.a. het cultuurplan beheert en zorgt voor verankering in het schoolplan.
 • Betrokkenheid van alle teamleden en directie
 • Beschikbaarheid van de docent tijdens de cultuureducatielessen (vanwege ‘coaching on the job’)
 • Beschikbaarheid van het team voor gezamenlijke training (1 dagdeel) en een inspiratiemiddag (1 dagdeel).
 • Het uitnodigen van culturele partners voor gastlessen of excursies, passend bij de doorgaande leerlijn Cultuureducatie.
 • Een financiële bijdrage aan de scholing die naar eigen invulling geïnvesteerd wordt aan culturele activiteiten.image

Omschreven in een stappenplan, waarin een aantal stappen al door iedere school wordt gezet, wordt duidelijk wat het einddoel binnen één schooljaar zou kunnen zijn.

Stap 1 Wij maken kennis met elkaar, verkennen de actualiteit én de behoeften van de school.

Stap 2 Wij verzorgen een teamtraining op de school

Stap 3 Wij bekijken samen welke onderdelen van jullie cultuuronderwijs een impuls nodig hebben zodat we daarmee aan de slag kunnen.

Stap 4 De verankering van hetgeen we doen, leggen we vast in het schoolplan

Stap 5 Tot slot kijken we terug op de resultaten en bepalen hoe we verder gaan.

In de Zuidplas wordt momenteel bij een aantal scholen met een gediplomeerd  ICC-er geïnventariseerd waar de behoefte ligt qua ‘coaching on the job’.

Dit traject vindt dus náást het reguliere cultuureducatieprogramma plaats en zal in eerste instantie het traject van ‘coaching on the job’ uitrollen voor de scholen waar een gediplomeerde ICC-er actief is en die qua verdieping een stap verder willen gaan.

 

februari 2017

Inspiratiemiddag Drama 15 MAART 2017

inspiratiedag-2014

Op woensdagmiddag 15 maart om 13.30 – 16.15 uur vindt er weer een nieuwe Inspiratiemiddag plaats in het cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda. 
Voor de scholen die meedoen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (dit zijn op 1 na álle scholen van de gemeente Zuidplas) is deze middag gratis bij te wonen!
Onlangs is per mail een uitnodiging naar alle deelnemende scholen verzonden. Inschrijven kan via de contactpersonen in deze brief.
Door middel deelname aan verschillende workshops kunnen basisschooldocenten ideeën, tools en kennis bijeen sprokkelen om in hun eigen lessen direct enthousiast met de discipline Drama aan de slag te gaan.
Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende workshops:
 • Drama toepassen in de onderbouw
 • Drama toepassen in de middenbouw
 • Drama toepassen in de bovenbouw
 • Drama inzetten als middel met aandacht voor de sociale vaardigheden
 • Drama en jeugdliteratuur
 • Presentatietechnieken

 

28 november 2016

17 November jl. vond de tweede, en tevens -verdiepings-, bijeenkomst voor de workshop 21th Century Skills plaats.   In de Garenspinnerij te Gouda werden de deelnemende aanbieders uit Gouda, Zuidplas en de regio door Frank van den Oetelaar begeleid in hoe zij hun aanbod 21th Century proof kunnen maken. 
De aanbieders werden gestimuleerd om zich bewust te worden van de keuzes die je maakt als ontwerper van lessen.   Welke vaardigheden wil je in welke leerarrangementen aan bod laten komen?  Daarbij speelt kenniscontructie een belangrijke rol. Dat wil zeggen; het actief bezig zijn met informatie vergaren, toepassen en evalueren. De eigenaar van het brein construeert nieuwe kennis bij oude kennis.  Daarbij is ‘vak’overstijgend werken een vereiste.  En werken vanuit het kind. Laat het zichzelf evalueren en bedenken wát het wil leren. Waar wil hij zich in ontwikkelen?
Om te kijken of een workshop 21th century proof is, wordt een coderingsschema gehanteerd waarmee in deze bijeenkomst mee geoefend is.
Workshops die 21th century proof zijn, zullen in de toekomst een markering krijgen op deze website. 

http://www.21stcenturyskills.nl

 

 

Juli 2016

Nieuw: een online waarderingsformulier waar een terugkoppeling kan worden gegeven door de leerkracht over de workshops waar aan deelgenomen is door de leerlingen. Kijk onder de menuoptie contact. 

24 Maart 2016

In het Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda vond vandaag de workshop 21th Century Skills plaats, georganiseerd voor de aanbieders in Gouda en de gemeente Zuidplas.
Hoe kan je als aanbieder van cultuureducatie inspelen op een snel veranderende samenleving waarbij de nadruk meer op kennis komt te liggen? Waarbij andere vaardigheden belangrijk zijn en nieuwe media een grote rol speelt in het dagelijks leven. Door deze workshop, gegeven door Frank van den Oetelaar, werden de deelnemers op een inspirerende manier aan het denken gezet.

Visie en missie 21st century skills

15 Maart 2016

log proef 2

Voorstellingen De Zuidplas Story

…het verhaal van Romeo en Julia, vertaald naar de Zuidplas anno 2016…
Meer info bij Moz-Art
Schoolvoorstellingen:
Donderdag  16 juni 10.45 en 13.30 uur
Vrijdag          17 juni 10.45 en 13.30 uur.
Locatie:  Ontmoetingscentrum, Bospolderstraat 10, Nieuwerkerk aan den IJssel
Prijs:        5,- per kind
Deze voorstelling is naar wens te combineren met de workshop de Zuidplasstory die onder schooltijd aangeboden wordt. 

 

9 Maart 2016

Eindpresentaties en uitreiking certificaten Intern Cultuur Coördinatoren Gouda en Zuidplas

“Net gewerkt en dan de cursus.. maar áltijd blij naar huis!”

IMG_7826
Met veel enthousiasme presenteerden vanmiddag de eerste groep ICC cursisten uit Gouda en de gemeente Zuidplas, in het bijzijn van de schooldirecteuren, hun cultuureducatieplannen. Cursusleidster Karin Kievit van het Kunstgebouw overhandigde vervolgens het certificaat Intern Cultuur Coördinator aan de trotse deelnemers.
Als ICC’ers  zullen zij binnen hun school de cultuureducatie vorm gaan geven zodat dit nog meer ingebed raakt als waardevol onderdeel van het curriculum.
Gedurende de cursus zijn de docenten binnen hun school op onderzoek uitgegaan; Wat wordt er op school al aan cultuureducatie gedaan?  Welke docenten/ouders en misschien ook wel leerlingen kunnen ingezet worden die bijvoorbeeld een muzikaal of beeldend talent bezitten?  Hoe geven we, binnen de school, vorm aan een doorlopende leerlijn Beeldende Vorming of Muziek?  
Met humor en visuele input ter illustratie, zoals een klein spel of een pakkend attribuut, vertellen de docenten gepassioneerd hun verhaal. Ook de knelpunten worden besproken; Er wordt al heel veel aan cultuureducatie gedaan op school, maar:  hoe wordt het één geheel? Visie, inventarisatie, beleid uitstippelen en zichtbaar maken dat er steeds meer aan cultuur wordt gedaan (tentoonstellingen, op de website, Facebook, nieuwsbrief). Het combineren van vakken: bijvoorbeeld culturele disciplines aan zaakvakken koppelen om tijdwinst en maximale reflectie te behalen.  Al deze punten kwamen aan bod.
Met deze nieuwe aanjagers van cultuur binnen de school, het rijke aanbod van de aanbieders binnen de gemeente Zuidplas en in samenwerking met cultuurcoördinator Heleen Vlietstra worden steeds meer bouwstenen gelegd voor een nog duurzamere culturele voedingsbodem voor een flink aantal leerlingen.

Komend schooljaar zal er een nieuwe cursus starten waar gratis aan deelgenomen kan worden!

20 Januari 2016 

Inspiratiedag Muziek 2016 : Workshops Bodypercussie, liedbegeleiding (gitaar) en muziek voor de onder-, midden- en bovenbouw. Enthousiaste deelnemers en inspirerende vakdocenten Muziek maakte deze dag tot een groot succes!
Een kleine beeldimpressie:
IMG_7576
 Inspiratiedag Muziek
Op woensdagmiddag 20 januari 2016 kunnen basisschooldocenten van de gemeenten Zuidplas en Gouda kosteloos inspirerende muziekworkshops volgen! Voorwaarde is dat de school meedoet aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Doel van deze middag is: de leerkrachten handvatten bieden om direct enthousiast met muziek in de les aan de slag te kunnen.
Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda
Tijd: 13.30 – 16.15 uur.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier zoals toegezonden aan de school.
Voor meer informatie: Heleen Vlietstra, Cultuurcoördinator gemeente Zuidplas

inspiratiedag 2014

 

12 Oktober 2015

Cultuurwaaiers voor alle klassen in de gemeente Zuidplas!

uitreiking-cultuurwaaieruitreiking-cultuurwaaier2 IMG_8744

Uitreiking Cultuurwaaier door cultuur-wethouder Rik van Woudenberg op 12 Oktober 2015 aan basisschool de Eendragt in Zevenhuizen. In de komende weken zullen de waaiers op alle scholen worden verspreid.
Artikel Hart van Holland

2 0ktober 2015

Kunstwerken maken op een uniek stukje cultureel erfgoed van de gemeente Zuidplas!
De groepen 7 en 8 van de PWA bezochten eind september en begin oktober 2015 de Steenovens van Hitland en gingen aan het einde van de middag naar huis met twee prachtige zelfgemaakte kunstwerken!
Beeldhouwen en Naaldvilten Steenovens
Beeldhouwen en Naaldvilten Steenovens