Cultuureducatie Nieuws

Augustus 2021

Binnenkort openen de scholen hun deuren weer na de vakantieperiode..

Wij hopen op een rijk cultureel schooljaar waarbij we de leerlingen weer mogen verrassen, inspireren en doen verwonderen over hun eigen kwaliteiten middels cultuureducatie! Ondertussen zijn we achter de schermen druk met het maken van planningen voor lessen, coaching en activiteiten op locatie. CMK3 is van start gegaan en we hopen dat de docenten misschien al wat gelezen hebben in de boeken ‘Leren van Kunst’ die wij vanaf april hebben rondgebracht? Onze doelen zijn helder en we hopen dat virusdeeltjes geen roet in het eten gooien.

Eén van die doelen is het betrekken van de leerlingen van het voortgezet onderwijs bij het lokale cultuur aanbod zoals beschreven in de hernieuwde cultuurvisie van de Zuidplas.                                    In dit kader is er met hulp van Stichting Cultuurvijver een projectweek ontwikkeld waarbij nauw samengewerkt wordt met de twee voorgezet onderwijs scholen in Nieuwerkerk a/d IJssel; de Thorbecke en het Comenius en culturele aanbieders in en om de gemeente Zuidplas. Denk hierbij onder andere aan muziekschool MOZ-Art, Fabia Dansschool en de jongerentheater Quint. Onder de naam ‘Ontdek de Zuidplas’ starten zo’n 225 jongste leerlingen van beide scholen hun schooljaar 2021-2022 met een programma waarbij diverse workshops gevolgd kunnen worden op het gebied van verschillende culturele disciplines. Zo kan er worden gedanst, muziek gemaakt op ‘olievaten’, gefotografeerd in het mooie Hitland, de Beeldentuin in Moordrecht kan worden bezocht, er zijn rondleidingen in de Steenovens en er kan in de bibliotheek in dorpshuis de Batavier met VR brillen worden gewerkt aan een virtueel ontwerp en tot slot kunnen jonge toneelspelers in spe dramalessen volgen. Dit alles met als doel om de jongeren van de Zuidplas nieuwsgierig en enthousiast te maken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld ook na schooltijd hun talenten te ontwikkelen.

De workshops vinden plaats in de gehele week vanaf 13 september.

April 2021

In de gemeente Zuidplas zijn de basisscholen al een aantal jaren bezig om met CMK de cultuureducatie een stevig fundament te geven in het onderwijs. Docenten die opgeleid kunnen worden tot ICC’er (Intern Cultuur Coördinator), inspiratiemiddagen, teamtrainingen, coaching in de klas en diverse workshops en projecten hebben hier aan bijgedragen. Ondanks de uitdagingen op deze weg (de pandemie) waardoor er minder mogelijk is, hopen wij in het komend schooljaar weer verder te kunnen bouwen. Op1 juli 2021 start alweer de 3e periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Hier volgt het persbericht:

Extra impuls voor cultuureducatie in het primair onderwijs

Regio Midden-Holland ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de komende vier jaren wederom een financiële bijdrage voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee kan het cultuuronderwijs op de scholen in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard een extra impuls krijgen. Het plan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ dat namens de 5 gemeenten door Cultuureducatiegroep is ingediend bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie is goedgekeurd.

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doelstelling om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Waarom? Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert Cultuureducatie met Kwaliteit de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, ondersteunt het de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt Cultuureducatie met Kwaliteit bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiedagen en trainingen voor het onderwijs en culturele organisaties en kunstenaars. Ook is er deze periode aandacht voor het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie om daarmee de culturele omgeving dichter bij de kinderen te brengen. Daarnaast is er extra aandacht voor scholen die nog niet meedoen aan het subsidieprogramma en is het doel om gelijke kansen voor alle kinderen te realiseren waarbij zij hun culturele en creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

foto byLiek

November 2019

Wat blijft hetzelfde en wat verandert er in het nieuwe landelijk curriculum wat betreft cultuureducatie:

Steeds meer scholen in de Zuidplas kiezen ervoor om door middel van een teamtraining of coaching hun kennis te bevorderen wat betreft cultuureducatie. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe je cultuureducatie kan inzetten als middel. Diverse culturele disciplines worden ingezet om verdieping en betekenis te geven, onder andere bij verschillende kernthema’s die behandeld worden gedurende het schooljaar, wereldoriëntatie methodes en de sociaal emotionele ontwikkeling. Doel: Meer samenhang; Cultuureducatie komt er niet bij, het geeft kwaliteit.

 • Zo werd de Gideonschool in Nieuwerkerk a/d IJssel begin dit schooljaar gecoacht door Carla Vis, en verdiepen zij momenteel hun kennis wat betreft de discipline muziek met lessen op maat verzorgd door MOZ-Art.
 • De docenten van de Keijzerschool en de Wingerd hebben zich laten inspireren door Dramacoach.
 • en de docenten van de Eendragt te Zevenhuizen en het complete team van de Prins Willem Alexanderschool in Nieuwerkerk hebben een training gevolgd over procesgericht werken die verzorgd werd door Wiepkje Spoelstra en Heleen Vlietstra

Interesse in coaching/een training op uw school? Klik hier.

Vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit zijn een flink aantal geïnteresseerde scholen in de regio Midden-Holland inmiddels blij gemaakt met het spel ‘jullie kunnen het ook’ van Dramacoach om meer met drama te doen in de klas!

 

April 2019

De Inspiratiedag op 10 april werd goed bezocht door docenten uit de regio Midden-Holland.              Er waren diverse interessante workshops te volgen en Frank van den Oetelaar sprak over                   21th century skills; Hoe kunnen we het onderwijs hierop afstemmen?                                                  Een aantal punten die aan bod kwamen:

 • Als kinderen vanaf nu alleen nog maar digitaal zullen navigeren is ons onderwijs daar dan voldoende op ingesteld?
 • Hoe gaan we om met het veelvuldig gebruik van mobieltjes? Ons referentiekader met de herinnering aan de tijd dat er nog geen mobieltjes waren, ten opzichte van dat van kinderen: zij kennen deze tijd niet. Hoe kunnen we proberen zonder oordeel te kijken en kinderen leren hier verantwoord mee om te gaan? Bijvoorbeeld door het trainen van de impulscontrole: leren omgaan met de piepjes van de telefoon.
 • Bronnenonderzoek: kinderen in een vertrouwde omgeving (school) laten oefenen met het ophalen van informatie uit internet; nieuwsbronnen onderzoeken: clickbait, nepnieuws, Facebook en Instagram.
 • De mogelijkheden van augmented reality met betrekking tot cultuureducatie maken nieuwsgierig: bijvoorbeeld virtueel het oude Rome binnenlopen met de klas, live in een orkest aanwezig zijn, de anatomie van het menselijk lichaam bestuderen, en Edbot (educational robot) een virtuele assistent die de leerling helpt leren en die je eindeloos vragen kan stellen en nooit zal zeggen ‘dat heb ik je toch al 100 keer uitgelegd!?’

 

 

Februari 2019

Vanuit CMK worden er voor de basisscholen in de Zuidplas verschillende trainingen en inspirerende bijeenkomsten georganiseerd om de kennis van de leerkracht op het gebied van cultuureducatie te bevorderen. Zojuist is de uitnodiging voor de jaarlijkse inspiratiemiddag naar de scholen verstuurd. Thema: “21-eeuwse vaardigheden en cultuur onderwijs” 

 • Datum: Woensdag 10 april 2019
 • Tijd: 14.00 – 17.15 uur
 • Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda

Op het programma staan diverse workshops en Frank van den Oetelaar zal een inleiding geven.

Voor de basistraining Procesgerichte Didactiek door Karin Kotte hebben verschillende docenten zich ingeschreven. De training vindt plaats op 19 februari bij Stichting Vonk in Cultuurhuys de Kroon te Waddinxveen.

Januari 2019

Ook dit jaar zijn er weer diverse mogelijkheden om de cultuureducatie op uw school te verdiepen en te verankeren. Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal scholen die hier gebruik van willen maken. De wens van de school is hierbij leidend. Daarnaast is er op 19 februari een basistraining procesgericht werken aan docenten in het basisonderwijs en op 10 april aanstaande vindt er weer een Inspiratiedag plaats, gratis te bezoeken voor alle docenten van scholen in de Zuidplas die meedoen in het cultuurprogramma. Het programma en informatie over de workshops die te volgen zullen zijn volgt binnenkort.

Zie de foto’s : Docenten leven zich uit tijdens de teamtrainingen! Hier wordt het CMK budget duurzaam ingezet. Wees er snel bij zo lang de mogelijk er is om hier gebruik van te maken.

December 2018

Vanaf schooljaar 2017-2018 kan er gekozen worden voor een cultuureducatie verdiepingstraject. Doel: cultuureducatie verankeren en vakoverstijgend inzetten. Een aantal scholen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de subsidie die hiervoor beschikbaar is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Zo heeft het docententeam van de Openbare basisschool Prins Willem Alexander een training gekregen van Dramacoach. Bij deze training heeft het team onder meer zelf dramalessen gemaakt met behulp van het boek ‘Jij kan het ook’. Op de Keijzerschool heeft poppenspeelster Carla Vis geholpen bij het maken van een poppenvoorstelling. Ook op het gebied van muziek is coaching mogelijk vanuit CMK. Vanaf januari 2019 kan er op het gebied van beeldende vorming een teamtraining Procesgerichte Didactiek verzorgt worden op school. Voor alle CMK-projecten is aansluiten bij de wens van de school het startpunt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cultuur coördinator Heleen Vlietstra.


September 2018

28 september inspiratiemiddag Parkvilla, Alphen aan den Rijn. Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie, sprak over de waarde van cultuureducatie voor ‘het leren’. Nieuwsgierigheid stimuleren. Om te willen weten hoe iets zit. Om te willen leren. Op álle vlakken. Om door middel van drama, dans, beeldende vorming, muziek, literatuur en cultureel erfgoed; ál die mooie verschillende invalshoeken van beleving, ook bijvoorbeeld de zaakvakken (taal en rekenen) interessant en uitdagend houden. Cultuureducatie om het aanpassingsvermogen bij veranderingen te vergroten. Risico (leren) durven nemen, overschrijden van grenzen om je horizon te verbreden. Out of the box. Cultuur opent de wereld en helpt de samenleving te begrijpen. Wat is jouw plekje, hoe kijkt een ander? Laten we allemaal, groot en klein, altijd blijven spelen en experimenteren. Het is een wisselwerking.


April 2018

Op 18 april vindt er  weer een Inspiratiemiddag plaats.                                                                                   Mark Mieras, de landelijk bekende wetenschapsjournalist zal een inspirerende lezing geven.     Tevens zijn er voor de basisschooldocenten weer gratis interessante workshops te volgen.

Datum: Woensdag 18 april 2018

Tijd: 14.00 – 17.15 uur

Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34, Gouda

Thema van deze middag is:

Hoe kan je in jouw klas met de diverse disciplines binnen cultuuronderwijs vakoverstijgend aan de slag?

Zie ook de YouTube link hieronder.

December 2017

November 2017

Alle scholen binnen de gemeente Zuidplas zijn nu aangesloten bij het Cultuureducatie programma. Ook de Sint Jozef school! 

November 2017

Hieronder vindt u de flyer over de vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 

oktober 2017

Een toelichting op bovenstaande flyer:

Vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

In de gemeente Zuidplas wordt al veel aan cultuureducatie gedaan. Sinds schooljaar 2017-2018 is iedere school in de gemeente Zuidplas betrokken bij het reguliere cultuureducatieprogramma en worden een aantal richtlijnen al verwezenlijkt.

Scholen worden steeds zelfstandiger, bijvoorbeeld in het formuleren van hun vraag. Steeds vaker wordt gevraagd om maatwerk. Wat dan ontstaat is een dialoog waarbij naar aansluiting wordt gezocht tussen het culturele veld en de thema’s die het onderwijs aandraagt. Bijvoorbeeld dramaworkshops bij een Kanjerdag of beeldende workshops rondom de viering van het 350-jarig bestaan van een historisch gebouw in de dorpskern.

Daarnaast zijn er op steeds meer scholen gediplomeerde Intern Cultuur Coördinatoren actief. Ook aan de nieuwe ICC-cursus, die zal starten in november, doen weer een aantal docenten mee.

We gaan dus verder op deze weg!image

Met Alphen ad Rijn als penvoerder trekt de regio Midden-Holland de komende periode samen op om de cultuureducatie te verdiepen, te verankeren en te verbreden. Hier is een plan van aanpak uitgekomen waarbij we zoveel mogelijk van elkaars kennis en expertise willen leren.

Drie speerpunten:

– Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs.

– Inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie.

– Versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving, met het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

Hoe wordt je een CMK school:

 • Extra inzet van de ICC-er (dus naast de normale uren) die o.a. het cultuurplan beheert en zorgt voor verankering in het schoolplan.
 • Betrokkenheid van alle teamleden en directie
 • Beschikbaarheid van de docent tijdens de cultuureducatielessen (vanwege ‘coaching on the job’)
 • Beschikbaarheid van het team voor gezamenlijke training (1 dagdeel) en een inspiratiemiddag (1 dagdeel).
 • Het uitnodigen van culturele partners voor gastlessen of excursies, passend bij de doorgaande leerlijn Cultuureducatie.
 • Een financiële bijdrage aan de scholing die naar eigen invulling geïnvesteerd wordt aan culturele activiteiten.image

Omschreven in een stappenplan, waarin een aantal stappen al door iedere school wordt gezet, wordt duidelijk wat het einddoel binnen één schooljaar zou kunnen zijn. 

Stap 1 Wij maken kennis met elkaar, verkennen de actualiteit én de behoeften van de school.

Stap 2 Wij verzorgen een teamtraining op de school

Stap 3 Wij bekijken samen welke onderdelen van jullie cultuuronderwijs een impuls nodig hebben zodat we daarmee aan de slag kunnen.

Stap 4 De verankering van hetgeen we doen, leggen we vast in het schoolplan

Stap 5 Tot slot kijken we terug op de resultaten en bepalen hoe we verder gaan.

In de Zuidplas wordt momenteel bij een aantal scholen met een gediplomeerd  ICC-er geïnventariseerd waar de behoefte ligt qua ‘coaching on the job’.

Dit traject vindt kan in combinatie met het reguliere cultuureducatieprogramma ingezet worden, zodat ze elkaar versterken.

 

februari 2017

Inspiratiemiddag Drama 15 MAART 2017

inspiratiedag-2014

Op woensdagmiddag 15 maart om 13.30 – 16.15 uur vindt er weer een nieuwe Inspiratiemiddag plaats in het cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda. 
Voor de scholen die meedoen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (dit zijn op 1 na álle scholen van de gemeente Zuidplas) is deze middag gratis bij te wonen!
Onlangs is per mail een uitnodiging naar alle deelnemende scholen verzonden. Inschrijven kan via de contactpersonen in deze brief.
Door middel deelname aan verschillende workshops kunnen basisschooldocenten ideeën, tools en kennis bijeen sprokkelen om in hun eigen lessen direct enthousiast met de discipline Drama aan de slag te gaan.
Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende workshops:
 • Drama toepassen in de onderbouw
 • Drama toepassen in de middenbouw
 • Drama toepassen in de bovenbouw
 • Drama inzetten als middel met aandacht voor de sociale vaardigheden
 • Drama en jeugdliteratuur
 • Presentatietechnieken

 

28 november 2016

17 November jl. vond de tweede, en tevens -verdiepings-, bijeenkomst voor de workshop 21th Century Skills plaats.   In de Garenspinnerij te Gouda werden de deelnemende aanbieders uit Gouda, Zuidplas en de regio door Frank van den Oetelaar begeleid in hoe zij hun aanbod 21th Century proof kunnen maken. 
De aanbieders werden gestimuleerd om zich bewust te worden van de keuzes die je maakt als ontwerper van lessen.   Welke vaardigheden wil je in welke leerarrangementen aan bod laten komen?  Daarbij speelt kenniscontructie een belangrijke rol. Dat wil zeggen; het actief bezig zijn met informatie vergaren, toepassen en evalueren. De eigenaar van het brein construeert nieuwe kennis bij oude kennis.  Daarbij is ‘vak’overstijgend werken een vereiste.  En werken vanuit het kind. Laat het zichzelf evalueren en bedenken wát het wil leren. Waar wil hij zich in ontwikkelen?
Om te kijken of een workshop 21th century proof is, wordt een coderingsschema gehanteerd waarmee in deze bijeenkomst mee geoefend is.
Workshops die 21th century proof zijn, zullen in de toekomst een markering krijgen op deze website. 

http://www.21stcenturyskills.nl

 

 

Juli 2016

Nieuw: een online waarderingsformulier waar een terugkoppeling kan worden gegeven door de leerkracht over de workshops waar aan deelgenomen is door de leerlingen. Kijk onder de menuoptie contact. 

24 Maart 2016

In het Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda vond vandaag de workshop 21th Century Skills plaats, georganiseerd voor de aanbieders in Gouda en de gemeente Zuidplas.
Hoe kan je als aanbieder van cultuureducatie inspelen op een snel veranderende samenleving waarbij de nadruk meer op kennis komt te liggen? Waarbij andere vaardigheden belangrijk zijn en nieuwe media een grote rol speelt in het dagelijks leven. Door deze workshop, gegeven door Frank van den Oetelaar, werden de deelnemers op een inspirerende manier aan het denken gezet.

Visie en missie 21st century skills

15 Maart 2016

log proef 2

Voorstellingen De Zuidplas Story

…het verhaal van Romeo en Julia, vertaald naar de Zuidplas anno 2016…
Meer info bij Moz-Art
Schoolvoorstellingen:
Donderdag  16 juni 10.45 en 13.30 uur
Vrijdag          17 juni 10.45 en 13.30 uur.
Locatie:  Ontmoetingscentrum, Bospolderstraat 10, Nieuwerkerk aan den IJssel
Prijs:        5,- per kind
Deze voorstelling is naar wens te combineren met de workshop de Zuidplasstory die onder schooltijd aangeboden wordt. 

 

9 Maart 2016

Eindpresentaties en uitreiking certificaten Intern Cultuur Coördinatoren Gouda en Zuidplas

“Net gewerkt en dan de cursus.. maar áltijd blij naar huis!”

IMG_7826
Met veel enthousiasme presenteerden vanmiddag de eerste groep ICC cursisten uit Gouda en de gemeente Zuidplas, in het bijzijn van de schooldirecteuren, hun cultuureducatieplannen. Cursusleidster Karin Kievit van het Kunstgebouw overhandigde vervolgens het certificaat Intern Cultuur Coördinator aan de trotse deelnemers.
Als ICC’ers  zullen zij binnen hun school de cultuureducatie vorm gaan geven zodat dit nog meer ingebed raakt als waardevol onderdeel van het curriculum.
Gedurende de cursus zijn de docenten binnen hun school op onderzoek uitgegaan; Wat wordt er op school al aan cultuureducatie gedaan?  Welke docenten/ouders en misschien ook wel leerlingen kunnen ingezet worden die bijvoorbeeld een muzikaal of beeldend talent bezitten?  Hoe geven we, binnen de school, vorm aan een doorlopende leerlijn Beeldende Vorming of Muziek?  
Met humor en visuele input ter illustratie, zoals een klein spel of een pakkend attribuut, vertellen de docenten gepassioneerd hun verhaal. Ook de knelpunten worden besproken; Er wordt al heel veel aan cultuureducatie gedaan op school, maar:  hoe wordt het één geheel? Visie, inventarisatie, beleid uitstippelen en zichtbaar maken dat er steeds meer aan cultuur wordt gedaan (tentoonstellingen, op de website, Facebook, nieuwsbrief). Het combineren van vakken: bijvoorbeeld culturele disciplines aan zaakvakken koppelen om tijdwinst en maximale reflectie te behalen.  Al deze punten kwamen aan bod.
Met deze nieuwe aanjagers van cultuur binnen de school, het rijke aanbod van de aanbieders binnen de gemeente Zuidplas en in samenwerking met cultuurcoördinator Heleen Vlietstra worden steeds meer bouwstenen gelegd voor een nog duurzamere culturele voedingsbodem voor een flink aantal leerlingen.

Komend schooljaar zal er een nieuwe cursus starten waar gratis aan deelgenomen kan worden!

20 Januari 2016 

Inspiratiedag Muziek 2016 : Workshops Bodypercussie, liedbegeleiding (gitaar) en muziek voor de onder-, midden- en bovenbouw. Enthousiaste deelnemers en inspirerende vakdocenten Muziek maakte deze dag tot een groot succes!
Een kleine beeldimpressie:
IMG_7576
 Inspiratiedag Muziek
Op woensdagmiddag 20 januari 2016 kunnen basisschooldocenten van de gemeenten Zuidplas en Gouda kosteloos inspirerende muziekworkshops volgen! Voorwaarde is dat de school meedoet aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Doel van deze middag is: de leerkrachten handvatten bieden om direct enthousiast met muziek in de les aan de slag te kunnen.
Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda
Tijd: 13.30 – 16.15 uur.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier zoals toegezonden aan de school.
Voor meer informatie: Heleen Vlietstra, Cultuurcoördinator gemeente Zuidplas

inspiratiedag 2014

 

12 Oktober 2015

Cultuurwaaiers voor alle klassen in de gemeente Zuidplas!

uitreiking-cultuurwaaieruitreiking-cultuurwaaier2 IMG_8744

Uitreiking Cultuurwaaier door cultuur-wethouder Rik van Woudenberg op 12 Oktober 2015 aan basisschool de Eendragt in Zevenhuizen. In de komende weken zullen de waaiers op alle scholen worden verspreid.
Artikel Hart van Holland

2 0ktober 2015

Kunstwerken maken op een uniek stukje cultureel erfgoed van de gemeente Zuidplas!
De groepen 7 en 8 van de PWA bezochten eind september en begin oktober 2015 de Steenovens van Hitland en gingen aan het einde van de middag naar huis met twee prachtige zelfgemaakte kunstwerken!
Beeldhouwen en Naaldvilten Steenovens
Beeldhouwen en Naaldvilten Steenovens